Start
Dansk Tennis Forbund Dansk Tennis Forbund
Send en mail til os
Etablering - renovering

Entreprenørfirmaet Ehlers ApS medvirker gerne til en optimal løsning på etablering / renovering af Deres tennisanlæg.

Teglgrusbanen er den mest almindelige befæstelse, og kræver nogen vedligeholdelse.

Kunstgræsbanen er dyrest i anskaffelse, og stiller store krav til opbygningen, banen kan benyttes stort set hele året, og vedligeholdelsen er begrænset til renholdelse for mos og løvfald, supplering af kvartssand en gang årligt.
Asfaltbaner er billige i anskaffelse og kræver stort set ingen vedligeholdelse
Banen kan benyttes hele året, dog er spillefladen mindre god.

Der bør etableres vandingsanlæg til teglgrusbaner.
Vi kommer gerne og afgiver uforpligtende tilbud.

Hjulmagervej 3
4660 St. Heddinge

20 24 10 80 Gl. Strandvej 72 L
2990 Nivå