Start
Dansk Tennis Forbund Dansk Tennis Forbund
Send en mail til os
Efterårsklargøring og forårsklargøring for samme pris

Vi tilbyder at fjerne det løse grus langs hegnslinie samt blade mv. og at udlægge ca. halvdelen af de 1.5 tons grus i efteråret, hvor banen er mest slidt, typisk bag baglinie og servelinie, mod betaling af 1/3 af totalpris.

Udvidet efterårsklargøring

Opretning af banens oprindelige profil søges genskabt, ved afhøvling af højdepunkter ”høje”, lunker opfyldes med nyt grus.
Alger, mos og ukrudt fjernes og der sprøjtes evt. med vækstdræbende midler. Dræn efterses og brønde renses.
Evt. afdækning af linier, rekvisitter efterses og stilles i depot.
Vi kommer gerne og afgiver uforpligtende tilbud.

Hjulmagervej 3
4660 St. Heddinge

20 24 10 80 Gl. Strandvej 72 L
2990 Nivå